User-Bot for reporting russian propaganda channels

Overview

Юзер-Бот, що автоматизує репортування Телеграм каналів пропагандистів

Цей Телеграм Юзер-Бот використовується для автоматизації репорту пропагандистьских каналів.

Інсталяція

 1. По-перше, вам необхідно інсталювати Python3. Python можна завантажити за посиланням.
 2. Запустіть консоль. Для цього використовуйте комбінацію клавіш Win+R, у з'явившомуся вікні напишіть cmd та натисніть enter
 3. Далі виконуємо наступні команди:
git clone https://github.com/Antcating/telegram_report_bot_ua
cd telegram_report_bot_ua
pip install -r requirements.txt
 1. Переходимо за посиланням https://my.telegram.org/, вводимо свій номер телефону та код авторизації
  Переходимо у вкладку API development tools, пишемо любий App title та Short name
  Нагорі отримуємо App api_id та App api_hash
  ПЕРЕДАВАТИ КОМУСЬ api_id та api_hash НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА!!! Вони дают можливіть контролювати вашу персональну сторінку у Телеграмі.

Використання

Скражитись на канали:

 1. запускаємо бота:python report_channels.py
 2. По черзі вводимо:
 • App api_id
 • App api_hash
 • Телефон вашого аккаунта у форматі +380ххххххххх
 • Код автентифікації який прийде повідомленням у телеграм
 1. Бот автоматично напише репорти на канали, що записані у файлі telegram_db.csv з текстом, що генеруєтся у файлі report_message_generator.py
  Правильно налаштована програма буде відображати такий результат:

  image

Щоб використати інший аккаунт, треба видалили файл session_new.session у папці з програмою (або використати команду del session_new.session).

Лишати коментарі

Будьте уважні! Перед там як відсилати повідомлення, приховайте в налаштуваннях приватності власний телефон, повне справжнє ім'я, таке інше. Якщо ви не певні як то зробить, краще не використовуйте даний скрипт.

У всіх каналах де ввімкнені коментарі, бот відповідає на останній пост рандомним меседжем з comments/text_comments.txt. Перед тим як запускати бота - додайте свої думки. Щось конструктивне може спрацювати краще, агресія = бан. Ставте незручні питання, пояснюйте що відбувається насправді.

В ваш основний telegram client (на телефоні та/або десктопі) почнуть надходити відповіді. Вимкніть нотифікації та не читайте їх (дуже важко психологічно).

Запускаємо бота так само як і попереднього python spam_channels.py

Оновлення бота та бази каналів

Ми намагаємося періодично оновляти бота та базу пропагадистських каналів, тому рекомендуємо іноді перевіряти чи не додались нові канали. Якщо ви хочете оновити базу/бота вам необхідно:

 1. Зайти у теку проекту
 2. Відкрити консоль у цій теці
 3. Вписати команду
git pull
 1. База/бот оновлені, можете як вказано вище запускати бота та відсилати репорти на більшу кількість пропагандистів.

П.с. Про оновлення пишу у своєму телеграм каналі

Безпека телеграм-акаунту

Під час налаштування бота вам буде потрібно вказати одноразовий код на сайті my.telegram.org та у python модулі telethon. Перше - це офіційний сайт телеграму, друге - це дуже відомий модуль, код якого був перевірений досвідченими програмістами не один раз. Тож ваш акаунт не передається третім особам на протязі всього процесу налаштування та використання програми.
Також програма емулює поведінку нового пристрою який використовує ваш акаунт. Ви можете побачити цей віртуальний пристрій в активних сеансах телеграму (Налаштування -> Приватність і безпека -> Показати всі сеанси). Він матиме таку ж назву і тип які ви вкажете під час реєстрації на my.telegram.org. Після виконання програми ви можете видалити цей девайс з активних сеансів.

Додаткова інформація

У теці проєкту знаходиться файл telegram_db.csv, що містить у собі список пропагандистських каналів. Якщо ви маєте інформацію про інші канали, що не війшли у список, але заслуговують репорту - присилайте їх мені у телеграм або додавайте їх у реквестах на Github.

You might also like...
CRUD database for python discord bot developers that stores data on discord text channels

Discord Database A CRUD (Create Read Update Delete) database for python Discord bot developers. All data is stored in key-value pairs directly on disc

A Telegram bot to send messages in Telegram groups or Channels using bots anonymously.

Group-chatting-bot A bot to send messeges to group using bot telegram bot ❤️ Support Made with Python3

Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels.
Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels.

Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels. Supports live streams, YouTube videos and telegram media. With record stream support, Schedule streams, and many more.

Telegram bot to stream videos in telegram Voice Chat for both groups and channels

Telegram bot to stream videos in telegram Voice Chat for both groups and channels. Supports live steams, YouTube videos and telegram media. Supports scheduling streams, recording and many more.

A bot that updates about the most subscribed artist' channels on YouTube
A bot that updates about the most subscribed artist' channels on YouTube

A bot that updates about the most subscribed artist' channels on YouTube. A weekly top chart report is provided every Monday. It posts updates on Twitter

A telegram bot does not allow channels to send messages to the telegram supergroup

Channel Message Handler Getting started Installation $ git clone https://github.com/AbhijithNT/GroupChannelHandler.git Change directory $ cd ChannelMe

Picot - A discord bot made to fetch images from Pexels and unsplash API and provide raw images directly in channels

Picot A discord bot made to fetch images from Pexels and unsplash API and provid

NoChannelBot - Bot bans users, that send messages like channels

No Channel Bot Say "STOP" to users who send messages as channels! Bot prevents u

Comments
 • This may get you banned by Telegram

  This may get you banned by Telegram

  We tested this bot at https://www.ukrainenow.org/ and it got the (newly created) testing account banned by telegram. It may be a good idea to add a warning to that effect.

  opened by iraykhel 2
 • Small refactoring and added exceptions

  Small refactoring and added exceptions

  small style refactoring. added two exceptions: UsernameInvalidError in case if the channel was deleted and FloodWaitError if too many requests were sent

  opened by ggazila 0
 • The channel specified is private and you lack permission to access it. Another reason may be that you were banned from it (caused by ReportPeerRequest)

  The channel specified is private and you lack permission to access it. Another reason may be that you were banned from it (caused by ReportPeerRequest)

  Traceback (most recent call last): File "report_channels.py", line 49, in client.loop.run_until_complete(main()) File "/usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py", line 616, in run_until_complete return future.result() File "report_channels.py", line 27, in main result = await client(functions.account.ReportPeerRequest( File "/home/azureuser/.local/lib/python3.8/site-packages/telethon/client/users.py", line 30, in call return await self._call(self._sender, request, ordered=ordered) File "/home/azureuser/.local/lib/python3.8/site-packages/telethon/client/users.py", line 84, in _call result = await future telethon.errors.rpcerrorlist.ChannelPrivateError: The channel specified is private and you lack permission to access it. Another reason may be that you were banned from it (caused by ReportPeerRequest)

  opened by 9000misha 0
 • Create English Version of Readme.md

  Create English Version of Readme.md

  To enable people who don't speak Ukrainian to more easily set up the bot:

  Proposed Changes

  1. Translate to English
  2. Add Installation Step of creating Telegram Account
  3. Add Link for API Credential creation, which is otherwise difficult to find

  Translation:

  User-Bot, which automates the reporting of Telegrams of propagandist channels

  This Usergram Bot-User is used to automate the reporting of propaganda channels.

  Installation

  1. First, you need to install Python3. Python can be downloaded from [посиланням] (https://www.python.org/). You also need to [download git] (https://git-scm.com/download/win) (click on "Click here to download" at the top, click Next several times during installation. Then restart the computer).
  2. If you don't have a Telegram Account, sign up for one
  3. Start the console. To do this, use the key combination Win + R, in the window that appears, type cmd and press enter
  4. Next, execute the following commands: ` git clone https://github.com/Antcating/telegram_report_bot_ua cd telegram_report_bot_ua pip install -r requirements.txt `
  5. Follow the link https://my.telegram.org/, enter your phone number and authorization code посиланням
   Go to the API development tools tab, write any App title and Short name and submit
   Above we get App api_id and App api_hash
   ** TRANSFER TO SOMEONE api_id andapi_hash IT IS NOT POSSIBLE IN ANY WAY !!! They allow you to control your personal page in the Telegram. **

  Usage

  1. Next, run the bot: python main.py
  2. In turn, enter:
  • App api_id
  • App api_hash
  • Phone of your account in the format + 380ххххххххх, use the phone number of your Telegram Account
  • Authentication code that will be sent in a telegram
  1. The bot will automatically write reports on random 150 channels from the file telegram_db.
   ** Properly configured program will display the following result: **

   ! [image] (https://user-images.githubusercontent.com/39994538/155859028-e83b5228-e711-4f21-bf4e-db9b1cfccb24.png)

  To use another account, delete the session_new.session file in the program folder (or use the del session_new.session command).

  Update bot and channel database

  We try to periodically update the bot itself and the database of propaganda channels, so we recommend that you sometimes check to see if new channels have been added. If you want to update the database and / or bot you need:

  1. Go to the project folder
  2. Open the console in this folder
  3. Enter the command ` git pull `
  4. The database and bot have been updated, you can run the bot as above and send reports to more promoters.

  Telegram account security

  When configuring the bot, you will need to enter a one-time code on my.telegram.org and in the python module [telethon] (https://github.com/LonamiWebs/Telethon). The first is the official site of the telegram, the second is a very well-known module, the code of which has been tested by experienced programmers more than once. Therefore, your account is not transferred to third parties during the entire process of setting up and using the program.
  The program also emulates the behavior of a new device that uses your account. You can see this virtual device in active telegram sessions (Settings -> Privacy & Security -> Show all sessions). It will have the same name and type that you specify when registering at my.telegram.org. * After running the program, you can remove this device from active sessions. *

  Additional Information

  In the project folder there is a file telegram_db, which contains a list of advocacy channels. If you have information about other channels that are not included in the list, but deserve a report - send them to me in [telegram] (https://www.t.me/Achating) or add them in the requisites on Github.

  opened by ahaardt 0
Owner
null
Techie Sneh 19 Dec 3, 2021
Instagram - Instagram Account Reporting Tool

Instagram Instagram Account Reporting Tool Installation On Termux $ apt update $

Aryan 6 Nov 18, 2022
Instagram auto reporting tool 100% working

INSTA REPORTER Instagram auto reporting tool 100% working Description this tool is made by Guccifer Shubham (shubhushubhu99) and by using this tool yo

Guccifer Shubham 26 Dec 28, 2022
A simple Telegram bot, written in Python, that you can use to shill (i.e. send messages) your token, or whatever, to channels.

Telegram Shill Bot Ever wanted a Shill Bot but wankers keep scamming for one OR wanted to charge you an arm and a leg? This is a simple bot written in

null 53 Nov 25, 2022
Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels. Supports live strams, YouTube videos and telegram media.

Telegram VCVideoPlayBot An Telegram Bot By @ZauteKm To Stream Videos in Telegram Voice Chat. NOTE: Make sure you have started a VoiceChat in your Grou

Zaute 20 Oct 21, 2022
This bot can mention members upto 10,000 in groups and can mention members upto 200 in channels !

Mention All Bot This bot can mention members upto 10,000 in groups and can mention members upto 200 in channels ! ?? Infomation Language: Python. Tele

Anjana Madu 52 Dec 29, 2022
📢 Video Chat Stream Telegram Bot. Can ⏳ Stream Live Videos, Radios, YouTube Videos & Telegram Video Files On Your Video Chat Of Channels & Groups !

Telegram Video Chat Bot (Beta) ?? Video Chat Stream Telegram Bot ?? Can Stream Live Videos, Radios, YouTube Videos & Telegram Video Files On Your Vide

brut✘⁶⁹ // ユスフ 15 Dec 24, 2022
Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels. Supports live strams, YouTube videos and telegram media.

Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels. Supports live strams, YouTube videos and telegram media.

SUBIN 449 Dec 27, 2022
Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels

Telegram bot to stream videos in telegram voicechat for both groups and channels. Supports live streams, YouTube videos and telegram media. With record stream support, Schedule streams, and many more.

ALBY 9 Feb 20, 2022