Bu repo SAHI uygulamasını mantığını öğreniyoruz.

Overview

SAHI-Learn: SAHI'den Beraber Kodlamak İster Misiniz

teaser

Herkese merhabalar ben Kadir Nar. SAHI kütüphanesine gönüllü geliştiriciyim. Bu repo SAHI kütüphanesine yeni bir model nasıl ekleneceğini anlattım.

Geliştiriciler için SAHI Yol Haritası

1. DetectionModel(Detection)

Class ismini oluştururkan model isminin yanına DetectionModel(Detection) yazıyoruz.

Örnekler:

1.1 Mmdet:

class MmdetDetectionModel(DetectionModel)

1.2 Yolov5:

class Yolov5DetectionModel(DetectionModel):

1.3 Detectron2:

class Detectron2DetectionModel(DetectionModel)

1.4 TorchVision:

class TorchVisionDetectionModel(DetectionModel)

2.load_model():

Bu fonksiyon 3 aşamadan oluşmaktadır.

a. Kütüphaneyi import ediyoruz. PYPI desteği olmayan kütüphanelerin kurulumunu desteklenmiyor.

b. Modele girecek resimlerin image_size değerlerini güncellemeniz gerekiyor.

c. category_mapping değişkenini {"1": "pedestrian"} bu formatta olması gerekiyor.

Örnekler:

2.1 Mmdet:

def load_model(self):
  """
  Detection model is initialized and set to self.model.
  """
  try:
    import mmdet
  except ImportError:
    raise ImportError(
      'Please run "pip install -U mmcv mmdet" ' "to install MMDetection first for MMDetection inference."
    )

  from mmdet.apis import init_detector

  # create model
  model = init_detector(
    config=self.config_path,
    checkpoint=self.model_path,
    device=self.device,
  )

  # update model image size
  if self.image_size is not None:
    model.cfg.data.test.pipeline[1]["img_scale"] = (self.image_size, self.image_size)

  # set self.model
  self.model = model

  # set category_mapping
  if not self.category_mapping:
    category_mapping = {str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)}
    self.category_mapping = category_mapping

2.2 Yolov5:

  def load_model(self):
    """
    Detection model is initialized and set to self.model.
    """
    try:
      import yolov5
    except ImportError:
      raise ImportError('Please run "pip install -U yolov5" ' "to install YOLOv5 first for YOLOv5 inference.")

    # set model
    try:
      model = yolov5.load(self.model_path, device=self.device)
      model.conf = self.confidence_threshold
      self.model = model
    except Exception as e:
      TypeError("model_path is not a valid yolov5 model path: ", e)

    # set category_mapping
    if not self.category_mapping:
      category_mapping = {str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)}
      self.category_mapping = category_mapping

2.3 Detectron2:

def load_model(self):
  try:
    import detectron2
  except ImportError:
    raise ImportError(
      "Please install detectron2. Check "
      "`https://detectron2.readthedocs.io/en/latest/tutorials/install.html` "
      "for instalattion details."
    )

  from detectron2.config import get_cfg
  from detectron2.data import MetadataCatalog
  from detectron2.engine import DefaultPredictor
  from detectron2.model_zoo import model_zoo

  cfg = get_cfg()
  cfg.MODEL.DEVICE = self.device

  try: # try to load from model zoo
    config_file = model_zoo.get_config_file(self.config_path)
    cfg.merge_from_file(config_file)
    cfg.MODEL.WEIGHTS = model_zoo.get_checkpoint_url(self.config_path)
  except Exception as e: # try to load from local
    print(e)
    if self.config_path is not None:
      cfg.merge_from_file(self.config_path)
    cfg.MODEL.WEIGHTS = self.model_path
  # set input image size
  if self.image_size is not None:
    cfg.INPUT.MIN_SIZE_TEST = self.image_size
    cfg.INPUT.MAX_SIZE_TEST = self.image_size
  # init predictor
  model = DefaultPredictor(cfg)

  self.model = model

  # detectron2 category mapping
  if self.category_mapping is None:
    try: # try to parse category names from metadata
      metadata = MetadataCatalog.get(cfg.DATASETS.TRAIN[0])
      category_names = metadata.thing_classes
      self.category_names = category_names
      self.category_mapping = {
        str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)
      }
    except Exception as e:
      logger.warning(e)
      # https://detectron2.readthedocs.io/en/latest/tutorials/datasets.html#update-the-config-for-new-datasets
      if cfg.MODEL.META_ARCHITECTURE == "RetinaNet":
        num_categories = cfg.MODEL.RETINANET.NUM_CLASSES
      else: # fasterrcnn/maskrcnn etc
        num_categories = cfg.MODEL.ROI_HEADS.NUM_CLASSES
      self.category_names = [str(category_id) for category_id in range(num_categories)]
      self.category_mapping = {
        str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)
      }
  else:
    self.category_names = list(self.category_mapping.values())

2.4 TorchVision:

def load_model(self):
  try:
    import torchvision
  except ImportError:
    raise ImportError(
      "torchvision is not installed. Please run 'pip install -U torchvision to use this "
      "torchvision models'"
    )

  # set model
  try:
    from sahi.utils.torch import torch

    model = self.config_path
    model.load_state_dict(torch.load(self.model_path))
    model.eval()
    model = model.to(self.device)
    self.model = model
  except Exception as e:
    raise Exception(f"Failed to load model from {self.model_path}. {e}")

  # set category_mapping
  from sahi.utils.torchvision import COCO_CLASSES

  if self.category_mapping is None:
    category_names = {str(i): COCO_CLASSES[i] for i in range(len(COCO_CLASSES))}
    self.category_mapping = category_names

3.perform_inference():

Bu fonksiyonda 3 aşamada oluşmaktadır.

a. Kütüphanenin import edilmesi gerekiyor.

b. Resimlerin size değerinin güncellenmesi lazım.

c. Modelin tahmin kodlarının yazılması gerekiyor.

3.1 Mmdet:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
    image_size: int
      Inference input size.
  """
  try:
    import mmdet
  except ImportError:
    raise ImportError(
      'Please run "pip install -U mmcv mmdet" ' "to install MMDetection first for MMDetection inference."
    )

  # Confirm model is loaded
  assert self.model is not None, "Model is not loaded, load it by calling .load_model()"

  # Supports only batch of 1
  from mmdet.apis import inference_detector

  # update model image size
  if image_size is not None:
    warnings.warn("Set 'image_size' at DetectionModel init.", DeprecationWarning)
    self.model.cfg.data.test.pipeline[1]["img_scale"] = (image_size, image_size)

  # perform inference
  if isinstance(image, np.ndarray):
    # https://github.com/obss/sahi/issues/265
    image = image[:, :, ::-1]
  # compatibility with sahi v0.8.15
  if not isinstance(image, list):
    image = [image]
  prediction_result = inference_detector(self.model, image)

  self._original_predictions = prediction_result

3.2 Yolov5:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
    image_size: int
      Inference input size.
  """
  try:
    import yolov5
  except ImportError:
    raise ImportError('Please run "pip install -U yolov5" ' "to install YOLOv5 first for YOLOv5 inference.")

  # Confirm model is loaded
  assert self.model is not None, "Model is not loaded, load it by calling .load_model()"

  if image_size is not None:
    warnings.warn("Set 'image_size' at DetectionModel init.", DeprecationWarning)
    prediction_result = self.model(image, size=image_size)
  elif self.image_size is not None:
    prediction_result = self.model(image, size=self.image_size)
  else:
    prediction_result = self.model(image)

  self._original_predictions = prediction_result

3.3 Detectron2:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
  """
  try:
    import detectron2
  except ImportError:
    raise ImportError("Please install detectron2 via `pip install detectron2`")

  # confirm image_size is not provided
  if image_size is not None:
    warnings.warn("Set 'image_size' at DetectionModel init.")

  # Confirm model is loaded
  if self.model is None:
    raise RuntimeError("Model is not loaded, load it by calling .load_model()")

  if isinstance(image, np.ndarray) and self.model.input_format == "BGR":
    # convert RGB image to BGR format
    image = image[:, :, ::-1]

  prediction_result = self.model(image)

  self._original_predictions = prediction_result

3.4 TorchVision:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
    image_size: int
      Inference input size.
  """
  if self.model is None:
    raise ValueError("model not loaded.")

  from sahi.utils.torchvision import numpy_to_torch, resize_image

  if self.image_size is not None:
    image = resize_image(image, self.image_size)
    image = numpy_to_torch(image)
    prediction_result = self.model([image])

  else:
    prediction_result = self.model([image])

  self._original_predictions = prediction_result

4.num_categories():

Bu fonksiyonda tahmin edilen kategorilerin sayısını döndürmesi isteniyor.

4.1 Mmdet:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  if isinstance(self.model.CLASSES, str):
    num_categories = 1
  else:
    num_categories = len(self.model.CLASSES)
  return num_categories

4.2 Yolov5:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  return len(self.model.names)

4.3 Detectron2:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  num_categories = len(self.category_mapping)
  return num_categories

4.4 TorchVision:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  return len(self.category_mapping)

5.has_mask():

Bu fonksiyonda tahmin edilen kategorilerin maskleri olup olmadığını döndürmesi isteniyor.

5.1 Mmdet:

def has_mask(self):
  """
  Returns if model output contains segmentation mask
  """
  has_mask = self.model.with_mask
  return has_mask```
5.2 Yolov5:

5.2 Yolov5:

def has_mask(self):
  """
  Returns if model output contains segmentation mask
  """
  has_mask = self.model.with_mask
  return has_mask

5.3 Detectron2:

if get_bbox_from_bool_mask(mask) is not None:
  bbox = None
else:
  continue

5.4 TorchVision:

def has_mask(self):
  """
  Returns if model output contains segmentation mask
  """
  return self.model.with_mask

6.category_names():

Bu fonksiyonda tahmin edilen kategorilerin isimlerini döndürmesi isteniyor.

6.1 Mmdet:

def category_names(self):
  if type(self.model.CLASSES) == str:
    # https://github.com/open-mmlab/mmdetection/pull/4973
    return (self.model.CLASSES,)
  else:
    return self.model.CLASSES

6.2 Yolov5:

def category_names(self):
  return self.model.names

6.3 Detectron2:

# detectron2 category mapping
if self.category_mapping is None:
  try: # try to parse category names from metadata
    metadata = MetadataCatalog.get(cfg.DATASETS.TRAIN[0])
    category_names = metadata.thing_classes
    self.category_names = category_names

6.4 TorchVision:

def category_names(self):
  return self.category_mapping

7._create_object_prediction_list_from_original_predictions():

Bu fonksiyon da bir şablon üzerinden kodlama yapmanız sizin için daha rahat olacaktır. Fonksiyonunu altına direk bunu yazabilirsiniz.

original_predictions = self._original_predictions

# compatilibty for sahi v0.8.15
if isinstance(shift_amount_list[0], int):
  shift_amount_list = [shift_amount_list]
if full_shape_list is not None and isinstance(full_shape_list[0], int):
  full_shape_list = [full_shape_list]

Bundan sonra modeliniz tahminleme yaptıktan sonra bbox,mask,category_id, category_name ve score değerleri döndürmesi isteniyor. Bu değerleri object_prediction değişkeninin içindeki none değerleri yerine yazmanız gerekiyor. Aşağıdaki şablon yapısını da bozmamanız istenmektedir.

  object_prediction = ObjectPrediction(
    bbox=None,
    bool_mask=None,
    category_id=None,
    category_name=sNone,
    shift_amount=shift_amount,
    score=None,
    full_shape=full_shape,
  )
  object_prediction_list.append(object_prediction)

# detectron2 DefaultPredictor supports single image
object_prediction_list_per_image = [object_prediction_list]

self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.1 Mmdet:

def _create_object_prediction_list_from_original_predictions(
  self,
  shift_amount_list: Optional[List[List[int]]] = [[0, 0]],
  full_shape_list: Optional[List[List[int]]] = None,
):
  """
  self._original_predictions is converted to a list of prediction.ObjectPrediction and set to
  self._object_prediction_list_per_image.
  Args:
    shift_amount_list: list of list
      To shift the box and mask predictions from sliced image to full sized image, should
      be in the form of List[[shift_x, shift_y],[shift_x, shift_y],...]
    full_shape_list: list of list
      Size of the full image after shifting, should be in the form of
      List[[height, width],[height, width],...]
  """
  original_predictions = self._original_predictions
  category_mapping = self.category_mapping

  # compatilibty for sahi v0.8.15
  shift_amount_list = fix_shift_amount_list(shift_amount_list)
  full_shape_list = fix_full_shape_list(full_shape_list)

  # parse boxes and masks from predictions
  num_categories = self.num_categories
  object_prediction_list_per_image = []
  for image_ind, original_prediction in enumerate(original_predictions):
    shift_amount = shift_amount_list[image_ind]
    full_shape = None if full_shape_list is None else full_shape_list[image_ind]

    if self.has_mask:
      boxes = original_prediction[0]
      masks = original_prediction[1]
    else:
      boxes = original_prediction

    object_prediction_list = []

    # process predictions
    for category_id in range(num_categories):
      category_boxes = boxes[category_id]
      if self.has_mask:
        category_masks = masks[category_id]
      num_category_predictions = len(category_boxes)

      for category_predictions_ind in range(num_category_predictions):
        bbox = category_boxes[category_predictions_ind][:4]
        score = category_boxes[category_predictions_ind][4]
        category_name = category_mapping[str(category_id)]

        # ignore low scored predictions
        if score < self.confidence_threshold:
          continue

        # parse prediction mask
        if self.has_mask:
          bool_mask = category_masks[category_predictions_ind]
        else:
          bool_mask = None

        # fix negative box coords
        bbox[0] = max(0, bbox[0])
        bbox[1] = max(0, bbox[1])
        bbox[2] = max(0, bbox[2])
        bbox[3] = max(0, bbox[3])

        # fix out of image box coords
        if full_shape is not None:
          bbox[0] = min(full_shape[1], bbox[0])
          bbox[1] = min(full_shape[0], bbox[1])
          bbox[2] = min(full_shape[1], bbox[2])
          bbox[3] = min(full_shape[0], bbox[3])

        # ignore invalid predictions
        if not (bbox[0] < bbox[2]) or not (bbox[1] < bbox[3]):
          logger.warning(f"ignoring invalid prediction with bbox: {bbox}")
          continue

        object_prediction = ObjectPrediction(
          bbox=bbox,
          category_id=category_id,
          score=score,
          bool_mask=bool_mask,
          category_name=category_name,
          shift_amount=shift_amount,
          full_shape=full_shape,
        )
        object_prediction_list.append(object_prediction)
    object_prediction_list_per_image.append(object_prediction_list)
  self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.2 Yolov5:

def _create_object_prediction_list_from_original_predictions(
  self,
  shift_amount_list: Optional[List[List[int]]] = [[0, 0]],
  full_shape_list: Optional[List[List[int]]] = None,
):
  """
  self._original_predictions is converted to a list of prediction.ObjectPrediction and set to
  self._object_prediction_list_per_image.
  Args:
    shift_amount_list: list of list
      To shift the box and mask predictions from sliced image to full sized image, should
      be in the form of List[[shift_x, shift_y],[shift_x, shift_y],...]
    full_shape_list: list of list
      Size of the full image after shifting, should be in the form of
      List[[height, width],[height, width],...]
  """
  original_predictions = self._original_predictions

  # compatilibty for sahi v0.8.15
  shift_amount_list = fix_shift_amount_list(shift_amount_list)
  full_shape_list = fix_full_shape_list(full_shape_list)

  # handle all predictions
  object_prediction_list_per_image = []
  for image_ind, image_predictions_in_xyxy_format in enumerate(original_predictions.xyxy):
    shift_amount = shift_amount_list[image_ind]
    full_shape = None if full_shape_list is None else full_shape_list[image_ind]
    object_prediction_list = []

    # process predictions
    for prediction in image_predictions_in_xyxy_format.cpu().detach().numpy():
      x1 = int(prediction[0])
      y1 = int(prediction[1])
      x2 = int(prediction[2])
      y2 = int(prediction[3])
      bbox = [x1, y1, x2, y2]
      score = prediction[4]
      category_id = int(prediction[5])
      category_name = self.category_mapping[str(category_id)]

      # fix negative box coords
      bbox[0] = max(0, bbox[0])
      bbox[1] = max(0, bbox[1])
      bbox[2] = max(0, bbox[2])
      bbox[3] = max(0, bbox[3])

      # fix out of image box coords
      if full_shape is not None:
        bbox[0] = min(full_shape[1], bbox[0])
        bbox[1] = min(full_shape[0], bbox[1])
        bbox[2] = min(full_shape[1], bbox[2])
        bbox[3] = min(full_shape[0], bbox[3])

      # ignore invalid predictions
      if not (bbox[0] < bbox[2]) or not (bbox[1] < bbox[3]):
        logger.warning(f"ignoring invalid prediction with bbox: {bbox}")
        continue

      object_prediction = ObjectPrediction(
        bbox=bbox,
        category_id=category_id,
        score=score,
        bool_mask=None,
        category_name=category_name,
        shift_amount=shift_amount,
        full_shape=full_shape,
      )
      object_prediction_list.append(object_prediction)
    object_prediction_list_per_image.append(object_prediction_list)

  self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.3 Detectron2:

def _create_object_prediction_list_from_original_predictions(
  self,
  shift_amount_list: Optional[List[List[int]]] = [[0, 0]],
  full_shape_list: Optional[List[List[int]]] = None,
):
  """
  self._original_predictions is converted to a list of prediction.ObjectPrediction and set to
  self._object_prediction_list_per_image.
  Args:
    shift_amount_list: list of list
      To shift the box and mask predictions from sliced image to full sized image, should
      be in the form of List[[shift_x, shift_y],[shift_x, shift_y],...]
    full_shape_list: list of list
      Size of the full image after shifting, should be in the form of
      List[[height, width],[height, width],...]
  """
  original_predictions = self._original_predictions

  # compatilibty for sahi v0.8.15
  if isinstance(shift_amount_list[0], int):
    shift_amount_list = [shift_amount_list]
  if full_shape_list is not None and isinstance(full_shape_list[0], int):
    full_shape_list = [full_shape_list]

  # parse boxes, masks, scores, category_ids from predictions
  boxes = original_predictions["instances"].pred_boxes.tensor.tolist()
  scores = original_predictions["instances"].scores.tolist()
  category_ids = original_predictions["instances"].pred_classes.tolist()

  # check if predictions contain mask
  try:
    masks = original_predictions["instances"].pred_masks.tolist()
  except AttributeError:
    masks = None

  # create object_prediction_list
  object_prediction_list_per_image = []
  object_prediction_list = []

  # detectron2 DefaultPredictor supports single image
  shift_amount = shift_amount_list[0]
  full_shape = None if full_shape_list is None else full_shape_list[0]

  for ind in range(len(boxes)):
    score = scores[ind]
    if score < self.confidence_threshold:
      continue

    category_id = category_ids[ind]

    if masks is None:
      bbox = boxes[ind]
      mask = None
    else:
      mask = np.array(masks[ind])

      # check if mask is valid
      if get_bbox_from_bool_mask(mask) is not None:
        bbox = None
      else:
        continue

    object_prediction = ObjectPrediction(
      bbox=bbox,
      bool_mask=mask,
      category_id=category_id,
      category_name=self.category_mapping[str(category_id)],
      shift_amount=shift_amount,
      score=score,
      full_shape=full_shape,
    )
    object_prediction_list.append(object_prediction)

  # detectron2 DefaultPredictor supports single image
  object_prediction_list_per_image = [object_prediction_list]

  self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.4 TorchVision: Not: TorchVision kütüphanesinin geliştirilmeye devam etmektedir.

Issues
 • obss/sahi reposu ile karsilastirma

  obss/sahi reposu ile karsilastirma

  Selamlar Kadir,

  Bu reporunun obss/sahi reposu ile arasindaki farklari yazabilir misin readme'ye? Hangi acilardan daha sade? Ilk gozume carpan: Detectron2 ve MMDetection destegi cikarilmis, baska farklar da var midir?

  documentation 
  opened by fcakyon 4
Owner
Kadir Nar
Junior Deep Learning Engineer at @gesund-ai
Kadir Nar
AI grand challenge 2020 Repo (Speech Recognition Track)

KorBERT를 활용한 한국어 텍스트 기반 위협 상황인지(2020 인공지능 그랜드 챌린지) 본 프로젝트는 ETRI에서 제공된 한국어 korBERT 모델을 활용하여 폭력 기반 한국어 텍스트를 분류하는 다양한 분류 모델들을 제공합니다. 본 개발자들이 참여한 2020 인공지

Young-Seok Choi 23 Jan 25, 2022
This repo holds code for TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation

TransUNet This repo holds code for TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation Usage

null 1.1k May 19, 2022
This repo provides the official code for TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer (https://arxiv.org/pdf/2103.04430.pdf).

TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer This repo is the official implementation for TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmenta

Raymond 190 May 17, 2022
Repo for CVPR2021 paper "QPIC: Query-Based Pairwise Human-Object Interaction Detection with Image-Wide Contextual Information"

QPIC: Query-Based Pairwise Human-Object Interaction Detection with Image-Wide Contextual Information by Masato Tamura, Hiroki Ohashi, and Tomoaki Yosh

null 89 May 19, 2022
Official repo for QHack—the quantum machine learning hackathon

Note: This repository has been frozen while we consider the submissions for the QHack Open Hackathon. We hope you enjoyed the event! Welcome to QHack,

Xanadu 114 Feb 22, 2022
This repo is customed for VisDrone.

Object Detection for VisDrone(无人机航拍图像目标检测) My environment 1、Windows10 (Linux available) 2、tensorflow >= 1.12.0 3、python3.6 (anaconda) 4、cv2 5、ensemble

null 53 Apr 4, 2022
This repo is customed for VisDrone.

Object Detection for VisDrone(无人机航拍图像目标检测) My environment 1、Windows10 (Linux available) 2、tensorflow >= 1.12.0 3、python3.6 (anaconda) 4、cv2 5、ensemble

null 53 Apr 4, 2022
The official repo of the CVPR2021 oral paper: Representative Batch Normalization with Feature Calibration

Representative Batch Normalization (RBN) with Feature Calibration The official implementation of the CVPR2021 oral paper: Representative Batch Normali

Open source projects of ShangHua-Gao 71 May 13, 2022
A repo with study material, exercises, examples, etc for Devnet SPAUTO

MPLS in the SDN Era --> DevNet SPAUTO Get right to the study material: Checkout the Wiki! A lab topology based on MPLS in the SDN era book used for 30

Hugo Tinoco 61 May 5, 2022
The repo contains the code of the ACL2020 paper `Dice Loss for Data-imbalanced NLP Tasks`

Dice Loss for NLP Tasks This repository contains code for Dice Loss for Data-imbalanced NLP Tasks at ACL2020. Setup Install Package Dependencies The c

null 169 May 25, 2022
This repo contains the official code of our work SAM-SLR which won the CVPR 2021 Challenge on Large Scale Signer Independent Isolated Sign Language Recognition.

Skeleton Aware Multi-modal Sign Language Recognition By Songyao Jiang, Bin Sun, Lichen Wang, Yue Bai, Kunpeng Li and Yun Fu. Smile Lab @ Northeastern

Isen (Songyao Jiang) 95 May 23, 2022
This repo is developed for Strong Baseline For Vehicle Re-Identification in Track 2 Ai-City-2021 Challenges

A STRONG BASELINE FOR VEHICLE RE-IDENTIFICATION This paper is accepted to the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop(CVPR

Cybercore Co. Ltd 69 May 16, 2022
Official repo for the work titled "SharinGAN: Combining Synthetic and Real Data for Unsupervised GeometryEstimation"

SharinGAN Official repo for the work titled "SharinGAN: Combining Synthetic and Real Data for Unsupervised GeometryEstimation" The official project we

Koutilya PNVR 23 Feb 26, 2022
This repo contains the pytorch implementation for Dynamic Concept Learner (accepted by ICLR 2021).

DCL-PyTorch Pytorch implementation for the Dynamic Concept Learner (DCL). More details can be found at the project page. Framework Grounding Physical

Zhenfang Chen 26 May 5, 2022
A repo that contains all the mesh keys needed for mesh backend, along with a code example of how to use them in python

Mesh-Keys A repo that contains all the mesh keys needed for mesh backend, along with a code example of how to use them in python Have been seeing alot

Joseph 39 May 23, 2022
시각 장애인을 위한 스마트 지팡이에 활용될 딥러닝 모델 (DL Model Repo)

SmartCane-DL-Model Smart Cane using semantic segmentation 참고한 Github repositoy ?? https://github.com/JunHyeok96/Road-Segmentation.git 데이터셋 ?? https://

반드시 졸업한다 (Team Just Graduate) 4 Dec 3, 2021
Repo for "Event-Stream Representation for Human Gaits Identification Using Deep Neural Networks"

Summary This is the code for the paper Event-Stream Representation for Human Gaits Identification Using Deep Neural Networks by Yanxiang Wang, Xian Zh

zhangxian 47 May 16, 2022
We will release the code of "ConTNet: Why not use convolution and transformer at the same time?" in this repo

ConTNet Introduction ConTNet (Convlution-Tranformer Network) is proposed mainly in response to the following two issues: (1) ConvNets lack a large rec

null 90 Apr 11, 2022
The repo of the preprinting paper "Labels Are Not Perfect: Inferring Spatial Uncertainty in Object Detection"

Inferring Spatial Uncertainty in Object Detection A teaser version of the code for the paper Labels Are Not Perfect: Inferring Spatial Uncertainty in

ZINING WANG 21 Mar 3, 2022