Job Guy Backend

Overview


جاب‌گای چیست؟

اونجا وضعیت چطوریه؟ یه سوال به همین کلیت و ابهام

معمولا وقتی برای یه شرکت رزومه می‌فرستیم این سوال کلی و بزرگ برای همه پیش میاد.اونجا وضعیت چطوریه؟!

دونستن تجربه‌های دیگران از کار یا مصاحبه تو شرکتای مختلف می‌تونه به همه کمک کنه به خود سازمان که بازخوردها رو مشاهده کنه به کارجوها که با چشم باز تصمیم بگیرن به نیروهای فعلی که حواسشون رو جمع کنن و ...

وجود سایت‌هایی مثل جاب‌گای باعث میشه اتفاقات ناخوشایند فعلی تو اتاق در بسته مصاحبه کمتر بشه.

همه می‌دونیم تو اتاق مصاحبه ممکنه چه اتفاق‌هایی بیوفته.

از طرف دیگه انتشار تجربه‌ها باعث میشن شرکت‌های حرفه‌ای از غیرحرفه‌ای تمایز پیدا کنن.

فقط یه مساله می‌مونه اونم این که آیا کسایی که تجربه می‌نویسن صادق هستن؟

خب نمیشه به همه اعتماد کرد شاید کسی غرض‌ورزی داشته باشه

شاید رقبا بخوان چهره شرکتو مخدوش کنن. ولی به هر حال هستن کسایی که صادقانه می‌نویسن و شاید این دو گروه یه حد اعتدالی ایجاد کنن.

خوبه که به جای پراکنده‌نویسی و غرغر کردن بیاییم واقع‌گرایانه و شفاف تجربه مصاحبه یا کاری رو بنویسیم بالاخره یه جایی این چرخه معیوب شکسته میشه

خلاصه:

بازگو کردن تجربه = شفافیت

Job Guy Backend

Contribution

Job Guy development depends on your green codes :)

You could also support us financially by visiting https://jobguy.work/donate

For first open source contributers:

 1. Pick an issue, or create an issue if there is no issue related to the job you want to do.

 2. Mention yourself in that issue so other developers know that there is a developer on that issue.

 3. Fork code for your github account

 4. Pull it to your local system

 5. Create a new branch about your issue

 6. After coding and committing the changes, push it to your github account repo.

 7. Create a PR with develop branch, add description about your fix and the related issue if needed.

For openning pull requests you have to send PR's to develop branch.

Reset database

sudo su postgres ->
 psql ->
 DROP DATABASE jobguydb; ->
  CREATE DATABASE jobguydb OWNER jobguy; ->
   run create data api

OAUTH

GOOGLE -> https://console.developers.google.com/apis/credentials

Data test

Use utilities/create_initial_data API for creation data test in system
Comments
 • Unit tests for Job app

  Unit tests for Job app

  hello friends i wrote some unit tests for Views and Models of Job application for #12 hope it can help I can also change anything you think is needed in these tests to get better :v:

  opened by MAM-SYS 9
 • Reading Configs From Environment Variables

  Reading Configs From Environment Variables

  hello friends i made some changes for supporting (Reading Configs From Environment Variables) #56 1 - i installed python-dotenv and add it to the requirements.txt file 2 - i added .env.development and .env.test files with some sample env vars 3 - i changed settings/tests.py and settings/development.py and settings/production.py to read configs from their related .env file 4 - i added .env to .gitignore if anything needs to be change.just let me know i do it with pleasure

  opened by MAM-SYS 3
 • overriding save() method

  overriding save() method

  hello guys, hope you are all fine i faced an issue about overriding some of save() method in some models like Industry or Company i think save() method in these models doesn't have all necessary parameters(just have force_update and force_update)

  so i face with this error when try to create an instance of these models:

  using error in save() override i think we should pass all parameters save(self, force_insert=False, force_update=False, using=None, update_fields=None) or save(self, *args, **kwargs) am i right? sorry if i disturb a lot

  opened by MAM-SYS 3
 • Installing Geospatial libraries

  Installing Geospatial libraries

  hello again i have found something about the Dockerfile when i try to make a container it says that the gdal library is not installed i think we should mention on the Dockerfile to install Geospatial libraries inside the docker container like gdal-bin and others dependencies am i right?

  opened by MAM-SYS 3
 • django.contrib.gis

  django.contrib.gis

  hello first of all thanks for this wonderful project i started to read the codes of project and i found out that this project is using gis app but it is not added in the INSTALLED_APP am i right? so i decided to start my first contribution with this little issue and spend more time to help, if i can خیلی مخلصیم

  opened by MAM-SYS 3
 • create_initial_data

  create_initial_data

  hello friends i was trying to use create_initial_data function to create test data on my system but when the process comes to the Industry or Pros or Cons we face with 400 Bad Request i found that the problem is because of logo data that we are sending to the server because we have a function that check the existence of the logo and it raise ValidationError because the file does not exist physically so i decided just to remove logo field data from requests that we are sending to the server(logo can be null) and problem solved i am not sure that it is the best solution for this issue but if you confirm this i can send the changes this is the changes photo: logo changes thanks again

  opened by MAM-SYS 2
 • Jobguy data

  Jobguy data

  Due to Jobguy is down now and we (All developers) Know that jobguy tried his best to bring sight of understanding, but some people need to be in dark. I suggest that Jobguy data be public so users can add more reviews and maybe some one carry on what you started and not be stopped by people like this...

  از اونجایی که جاب کای رسما اعلام کرده فعالیت نمیکنه و ما همه برنامه نویسان میدونیم که جاب گای همه تلاششو کرد تا به ما کمک کنه ولی بعضی از مردم نیاز دارن توی تاریکی قدم بزنند. من پیشنهاد میکنم(و جمعی دیگر توی توییتر) که دیتای جاب گای پابلیک بشه تا بقیه افراد نقد های خودشون رو همچنان اضافه کنند و شاید بعضی ها چیزی که شما شروع کردید رو ادامه بدید و توسط همچین آدم هایی متوقف نشه.

  opened by amireshoon 1
 • Docker Build And Push

  Docker Build And Push

  Hey, I made some changes in Dockerfile and fixed some bugs also I added action for Building Docker image on push and pull requests(PR's is not necessary). Action work is building a docker file and create a docker image package in the repository.

  opened by amireshoon 1
 • fixing overriding save() method in models

  fixing overriding save() method in models

  i faced an issue about overriding some of save() method in some models like Industry or Company i changed parameters to *args and **kwargs to solve this problem this PR is for #48 hope it could help

  opened by MAM-SYS 0
 • Add ability to search companies with their webpage

  Add ability to search companies with their webpage

  Hi Some campanies may have a similar name and that can be confusing if you are looking for a special company Is it possible to find companies by using their web page address?

  opened by yasharne 0
 • Improve performance of updating with using model.save(update_fields=[...]) for Profile and User models

  Improve performance of updating with using model.save(update_fields=[...]) for Profile and User models

  Hello Friends First of all, apologize me if it takes too long to send changes for this issue Here is summary of what i did: 1 - I removed the signal receiver for saving profile automatically 2 - I find all the lines that we are updating profile instance (by user.save()), and change them.so now, we are updating profile instances manually with their update_fields 3 - I also pass the update_fields for User instances in some lines

  I checked the code so many times not to miss anything. So if i miss anything, apologize me again I had to change so many lines for this issue so i understand if you think it's too risky to add these changes without completely testing So if you think they are useless we can throw them away. I just wanted to take this opportunity to help for this issue It's All Your Decision.. Thanks

  opened by MAM-SYS 0
 • Ban registering with fake 10 minutes email

  Ban registering with fake 10 minutes email

  We need some feature to reject or ban registering with emails that are fake for example: [email protected].

  IMG-20210711-WA0001 We are open to any good suggestions from you. But an example suggestion is here: Create a model with known emails, then use it as a white list when user want to register. Any domain that is not in the list can email admins. Admins can add a valid email domain to this white list.

  This feature can help us to reduce spam reviews.

  enhancement good first issue 
  opened by sbabashahi 5
 • Improve performance of updating with using update_field

  Improve performance of updating with using update_field

  Hello Friends i was reviewing codes that i faced something https://github.com/jobguywork/backend/blob/5ef2dca266aaf6f2000e0765894045642e48ef98/authnz/transactions.py#L9 https://github.com/jobguywork/backend/blob/5ef2dca266aaf6f2000e0765894045642e48ef98/authnz/transactions.py#L19 https://github.com/jobguywork/backend/blob/5ef2dca266aaf6f2000e0765894045642e48ef98/authnz/transactions.py#L26 in these methods we are changing profile data but we don't apply these changes to the database with user.profile.save() (we are just saving user changes) is there any reason for this ?

  good first issue 
  opened by MAM-SYS 5
 • Review for Managers

  Review for Managers

  سلام وقت بخیر به نظرم یچیزی جاش تو جاب گای خالیه، امکان ریوو گذاشتن برای مدیرهای هر سازمانه. چون همونطور که خودتون بهتر میدونید آدم ها مدیر ها رو ترک میکنن تا سازمان رو و مهمتر از دونستن راجع به سازمان اینه که شما راجع به مدیری که قراره باهاش کار کنید بدونید

  opened by sadegha71 0
💉 🔍 VaxFinder - Backend The backend for the Vaccine Hunters Finder tool.

?? ?? VaxFinder - Backend The backend for the Vaccine Hunters Finder tool. Development Prerequisites Python 3.8 Poetry: A tool for dependency manageme

Vaccine Hunters Canada 32 Jan 19, 2022
Todo-backend - Todo backend with python

Todo-backend - Todo backend with python

Julio C. Diaz 1 Jan 7, 2022
Allow you to create you own custom decentralize job management system.

ants Allow you to create you own custom decentralize job management system. Install $> git clone https://github.com/hvuhsg/ants.git Run monitor exampl

null 1 Feb 15, 2022
App to get data from popular polish pages with job offers

Job board parser I written simple app to get me data from popular pages with job offers, because I wanted to knew immidietly if there is some new offe

null 0 Jan 4, 2022
Custom SLURM wrapper scripts to make finding job histories and system resource usage more easily accessible

SLURM Wrappers Executables job-history A simple wrapper for grabbing data for completed and running jobs. nodes-busy Developed for the HPC systems at

Sara 2 Dec 13, 2021
Projeto job insights - Projeto avaliativo da Trybe do Bloco 32: Introdução à Python

Termos e acordos Ao iniciar este projeto, você concorda com as diretrizes do Código de Ética e Conduta e do Manual da Pessoa Estudante da Trybe. Boas

Lucas Muffato 1 Dec 9, 2021
NUM Alert - A work focus aid created for the Hack the Job hackathon

Contributors: Uladzislau Kaparykha, Amanda Hahn, Nicholas Waller Hackathon Team Name: N.U.M General Purpose: The general purpose of this program is to

Amanda Hahn 1 Jan 10, 2022
💻 Algo-Phantoms-Backend is an Application that provides pathways and quizzes along with a code editor to help you towards your DSA journey.📰🔥 This repository contains the REST APIs of the application.✨

Algo-Phantom-Backend ?? Algo-Phantoms-Backend is an Application that provides pathways and quizzes along with a code editor to help you towards your D

Algo Phantoms 44 Nov 15, 2022
Backend/API for the Mumble.dev, an open source social media application.

Welcome to the Mumble Api Repository Getting Started If you are trying to use this project for the first time, you can get up and running by following

Dennis Ivy 189 Dec 27, 2022
A modern Python build backend

trampolim A modern Python build backend. Features Task system, allowing to run arbitrary Python code during the build process (Planned) Easy to use CL

Filipe Laíns 39 Nov 8, 2022
XHacks 2021 Startup Track Winner: Be Heard. Educate, Enact, Empower. No voice left behind. (backend)

Be Heard: X Hacks 2021 Submission Educate, Enact, Empower. No voice left behind. Inspiration To say 2020 was an eventful year would be an understateme

null 3 Jul 14, 2022
GA SEI Unit 4 project backend for Bloom.

Grow Your OpportunitiesTM Background Watch the Bloom Intro Video At Bloom, we believe every job seeker deserves an opportunity to find meaningful work

Jonathan Herman 3 Sep 20, 2021
hey, this repo is the backend of the sociio project

sociio backend Hey, this repository is a part of sociio project , In this repo we are working to create an independent server for everything you can i

null 2 Jun 9, 2022
Backend Interview Challenge

Inspect HOA backend challenge This is a simple flask repository with some endpoints and requires a few more endpoints. It follows a simple MVP (model-

null 1 Jan 20, 2022
This is a repository containing the backend and the frontend of a simple pokédex.

Pokémon This is a repository containing the backend and the frontend of a simple pokédex. This is a work in progress project! Project Structure ?? pok

André Rato 1 Nov 28, 2021
Hopefully the the next-generation backend server of bgm.tv

Hopefully the the next-generation backend server of bgm.tv

Bangumi 475 Jan 1, 2023
SHF TEST BACKEND

➰ SHF TEST BACKEND ➿ ?? Goals Dada una matriz de números enteros. Obtenga el elemento máximo en la matriz que produce la suma más pequeña al agregar t

Wilmer Rodríguez S 1 Dec 19, 2021
VacationCycleLogicBackEnd - Vacation Cycle Logic BackEnd With Python

Vacation Cycle Logic BackEnd Getting Started Existing virtualenv If your project

Mohamed Gamal 0 Jan 3, 2022
Team10 backend - A service which accepts a VRM (Vehicle Registration Mark)

GreenShip - API A service which accepts a VRM (Vehicle Registration Mark) and re

3D Hack 1 Jan 21, 2022