Ελληνικά νέα (Python script) / Greek News Feed (Python script)

Overview

Ελληνικά νέα (Python script) / Greek News Feed (Python script)



Ελληνικά English
                                                                                                                                                                                                                 
Το 2017 είχα υλοποιήσει ένα Python script για να εμφανίζει τα τωρινά νέα, μέσο του in.gr (άσκηση στο mathesis.gr) In 2017 I wrote this python script that retrieves the current news from in.gr (exercise of mathesis.gr)

use

Ελληνικά English
                                                                                                                                                                                                                 
Κάθε χρήστης έχει κατηγορίες που παρακολουθεί, και λέξεις κλειδιά για κάθε μια από αυτές Every user has preferred subjects, and specific keywords for each of them
Ο χρήστης μπορεί εύκολα να προσθέσει ή να αφαιρέσει κατηγορίες με +ID -ID της ανάλογης κατηγορίας The user can easily add or remove subject with +ID or -ID of the corresponding subject
Παρομοίως και με τις λέξεις κλειδιά, +λέξη ή -λέξη Likewise with the keywords, +keyword or -keyword

new



Ελληνικά English
                                                                                                                                                                                                                 
Επίσης, υπάρχει και ο χρήστης admin που μπορεί να διαγράφει ή να δημιουργήσει πολλαπλούς χρήστες Αlso, there is an "admin" user that can create and delete multiple users

admin

You might also like...
The proliferation of disinformation across social media has led the application of deep learning techniques to detect fake news.

Fake News Detection Overview The proliferation of disinformation across social media has led the application of deep learning techniques to detect fak

Text-Summarization-using-NLP - Text Summarization using NLP  to fetch BBC News Article and summarize its text and also it includes custom article Summarization A simple Streamlit App to classify swahili news into different categories.
A simple Streamlit App to classify swahili news into different categories.

Swahili News Classifier Streamlit App A simple app to classify swahili news into different categories. Installation Install all streamlit requirements

华为商城抢购手机的Python脚本 Python script of Huawei Store snapping up mobile phones
华为商城抢购手机的Python脚本 Python script of Huawei Store snapping up mobile phones

HUAWEI STORE GO 2021 说明 基于Python3+Selenium的华为商城抢购爬虫脚本,修改自近两年没更新的项目BUY-HW,为女神抢Nova 8(什么时候华为开始学小米玩饥饿营销了?) 原项目的登陆以及抢购部分已经不可用,本项目对原项目进行了改正以适应新华为商城,并增加一些功能

Sentello is python script that simulates the anti-evasion and anti-analysis techniques used by malware.
Sentello is python script that simulates the anti-evasion and anti-analysis techniques used by malware.

sentello Sentello is a python script that simulates the anti-evasion and anti-analysis techniques used by malware. For techniques that are difficult t

Python generation script for BitBirds

BitBirds generation script Intro This is published under MIT license, which means you can do whatever you want with it - entirely at your own risk. Pl

A python script to prefab your scripts/text files, and re create them with ease and not have to open your browser to copy code or write code yourself
A python script to prefab your scripts/text files, and re create them with ease and not have to open your browser to copy code or write code yourself

Scriptfab - What is it? A python script to prefab your scripts/text files, and re create them with ease and not have to open your browser to copy code

A Python script that compares files in directories

compare-files A Python script that compares files in different directories, this is similar to the command filecmp.cmp(f1, f2). I made this script in

A Python script which randomly chooses and prints a file from a directory.

___ ____ ____ _ __ ___ / _ \ | _ \ | _ \ ___ _ __ | '__| / _ \ | |_| || | | || | | | / _ \| '__| | | | __/ | _ || |_| || |_| || __

Owner
Loren Kociko
Loren Kociko
NLP project that works with news (NER, context generation, news trend analytics)

СоАвтор СоАвтор – платформа и открытый набор инструментов для редакций и журналистов-фрилансеров, который призван сделать процесс создания контента ма

null 38 Jan 4, 2023
Creating a Feed of MISP Events from ThreatFox (by abuse.ch)

ThreatFox2Misp Creating a Feed of MISP Events from ThreatFox (by abuse.ch) What will it do? This will fetch IOCs from ThreatFox by Abuse.ch, convert t

null 17 Nov 22, 2022
Jarvis is a simple Chatbot with a GUI capable of chatting and retrieving information and daily news from the internet for it's user.

J.A.R.V.I.S Kindly consider starring this repository if you like the program :-) What/Who is J.A.R.V.I.S? J.A.R.V.I.S is an chatbot written that is bu

Epicalable 50 Dec 31, 2022
A curated list of FOSS tools to improve the Hacker News experience

Awesome-Hackernews Hacker News is a social news website focusing on computer technologies, hacking and startups. It promotes any content likely to "gr

Bryton Lacquement 141 Dec 27, 2022
A collection of GNN-based fake news detection models.

This repo includes the Pytorch-Geometric implementation of a series of Graph Neural Network (GNN) based fake news detection models. All GNN models are implemented and evaluated under the User Preference-aware Fake News Detection (UPFD) framework. The fake news detection problem is instantiated as a graph classification task under the UPFD framework.

SafeGraph 251 Jan 1, 2023
Abhijith Neil Abraham 2 Nov 5, 2021
topic modeling on unstructured data in Space news articles retrieved from the Guardian (UK) newspaper using API

NLP Space News Topic Modeling Photos by nasa.gov (1, 2, 3, 4, 5) and extremetech.com Table of Contents Project Idea Data acquisition Primary data sour

edesz 1 Jan 3, 2022
An extensive UI tool built using new data scraped from BBC News

BBC-News-Analyzer An extensive UI tool built using new data scraped from BBC New

Antoreep Jana 1 Dec 31, 2021
Fake news detector filters - Smart filter project allow to classify the quality of information and web pages

fake-news-detector-1.0 Lists, lists and more lists... Spam filter list, quality keyword list, stoplist list, top-domains urls list, news agencies webs

Memo Sim 1 Jan 4, 2022
Twitter bot that uses NLP models to summarize news articles referenced in a user's twitter timeline

Twitter-News-Summarizer Twitter bot that uses NLP models to summarize news articles referenced in a user's twitter timeline 1.) Extracts all tweets fr

Rohit Govindan 1 Jan 27, 2022